Stichting Farmaceutisch Onderwijs Limburg

Stichting Farmaceutisch Onderwijs Limburg (SFOL) organiseert praktijkgerichte nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Onze cursussen zijn een afgestemde mix van theorie en praktijk en sluiten aan bij actuele de ontwikkelingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg zodat de cursisten er direct mee aan de slag kunnen. SFOL is een stichting die door de Limburgse apothekers in het leven is geroepen en wordt aangestuurd door KNMP-leden uit de zuidelijke districten.

Apothekersassistenten

Cursussen voor apothekersassistenten.

Apothekers

Cursussen voor apothekers.

Apotheekteams

Cursussen voor apotheekteams.