Klinisch adviseren over antibiotica in de eerste lijn

17 juni 2019 - Houten

Hoewel Nederland in het algemeen spaarzaam met antibiotica omgaat, worden deze middelen veel voorgeschreven in de eerste lijn. De keuze om wel of niet te behandelen begint met een aantal essentiële vragen, zoals de ernst van de infectie, het te verwachten beloop en de lokalisatie. Antibiotica worden meestal als kuur gebruikt, maar worden vooral bij ouderen ook chronisch voorgeschreven, bijvoorbeeld bij recidiverende urineweginfecties. Hier zijn echter ook risico’s aan verbonden, zoals het optreden van neuropathie bij nitrofurantoïne.

Daarnaast is er een risico op selectieve groei van ongevoelige micro-organismen, zoals clostridium difficile. Daarom is het belangrijk om het chronisch gebruik van antibiotica periodiek te evalueren. Bij patiënten met multimorbiditeit en een allergische constitutie kan vanwege polyfarmacie de keuze voor een antibioticum lastig zijn. Vaak komt men dan niet uit met het middel van eerste keuze en moet er een alternatief worden gekozen. Dit dient echter weloverwogen te worden gedaan, waarbij rekening gehouden dient te worden met de meestvoorkomende verwekkers, het spectrum dat gedekt wordt door het antibioticum en interacties met andere medicatie.

In deze cursusdag wordt achtergrondinformatie gegeven over de belangrijkste pathogenen in de eerste lijn, het werkingsmechanisme en spectrum van antibiotica en de toepassing ervan in relatie tot polyfarmacie. Er wordt besproken hoe de apotheker tot een weloverwogen microbiologisch advies komt. Tevens wordt er dieper ingegaan op veelvoorkomende infecties in de eerste lijn, namelijk urineweginfecties, huidinfecties en infecties van de luchtwegen.

Docent:
Dhr. C.F. Ebbelaar MSc, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o., universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Doelgroep:
Openbare apothekers.

Aanmelden:
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Accreditatie:
Openbaar apothekers: Voor deze scholing zijn 6,5 PE/StiPCO-accreditatie-punten en toevoeging aan de nascholingsagenda StiPCO aangevraagd (ID 358055).

Kosten:
De kosten voor de cursusdag bedragen € 350,- excl. BTW per deelnemer. Bij deelname aan twee of meer cursusdagen van de SFOL-Medicatiebeoordeling-vervolgcyclus kost deze cursus €272,50 excl. BTW per deelnemer.