Doorlopende inventarisatie deelname aan SFOL-Medicatiebeoordeling voor apothekersassistenten!

Na het succes van de cursus Medicatiebeoordeling voor apothekersassistenten in eerdere jaren zal ook dit jaar bij voldoende belangstelling weer een nieuwe groep apothekersassistenten gaan starten met de opleiding, op een locatie afhankelijk van de herkomst van de deelnemers en bij voldoende aanmelding. Dat kan zelfs ‘in company’ bij voldoende grootte van de groep. Onderstaand de inhoud van de geaccrediteerde scholing.

InhoudMedicatiebeoordeling
“Inmiddels is de Medicatiebeoordeling of Medicatiereview ingebed in de dagelijkse praktijk van de apotheek. In toenemende mate zal ook de apothekersassistente hier een rol in gaan spelen om de soms grote aantallen medicatiebeoordelingen te kunnen verwerken. De apothekersassistente moet steeds vaker vragen van patiënten beantwoorden over medicatiebeoordelingen en daarbij uitleg te geven over de doorgevoerde wijzigingen. Het is dus ook voor apothekersassistenten belangrijk om inzicht te hebben in het proces van medicatiebeoordelingen.

Tijdens deze cursus worden de achtergronden van de meest voorkomende interventies besproken, evenals het afnemen van een farmaceutische anamnese. Ook komt het selecteren van patiënten en het stimuleren van therapietrouw d.m.v. “motivational interviewing” aan bod.

Als laatste worden randvoorwaarden besproken waaraan de hulp door de assistente moet voldoen en mogelijkheden voor het invoeren van dagelijkse interventies die aan de balie kunnen plaatsvinden om de hoeveelheid werk rondom medicatiebeoordelingen te verminderen.”

Inschrijven, vooraanmelden of notificatie van belangstelling voor deze scholing is doorlopend mogelijk, neem gerust contact met ons op en klik hier voor een aanvraag voor meer informatie.