Omgaan met antistolling in de eerste lijn

5 maart 2018, Houten | Voorheen Vervolgmodule 4

Antistollingstherapie past men in het algemeen toe ter behandeling en voorkoming van veneuze en arteriële trombose. Antistolling wordt vaak beschouwd als een moeilijk onderwerp. Vragen die de apotheker in de praktijk vaak tegenkomt:

  • In welke situaties zijn een of meerdere antistollingsmiddelen op zijn plaats?
  • Welke middelen hebben de voorkeur en hoe lang moeten deze worden gegeven?
  • Welke combinaties zijn rationeel en welke niet?

In deze cursusdag komen de belangrijkste onderwerpen aan bod met betrekking tot de toepassing van antistolling in de eerste lijn. Er wordt een overzicht gegeven van de middelen die worden toegepast bij veneuze en arteriële trombose. Hierbij worden ingegaan op werkingsmechanismen, indicaties, contra-indicaties en interacties.

Vervolgens wordt in deze cursusdag specifiek aandacht besteed aan indicatiegebieden die veel voorkomen in de eerste lijn: atriumfibrilleren, CVA/TIA en coronair lijden (myocardinfarct met/zonder stentplaatsing). Ten slotte wordt aandacht besteed aan verschillende combinaties van antitrombotica en sluiten we af met de praktische toepassing in antistollingscasuïstiek.

Docent:
C.F.Ebbelaar MSc, apotheker, klinisch onderzoeker, arts i.o. Universitair docent. Afd. Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie, Universiteit Utrecht.

Locatie:
Van der Valk, Houten

Doelgroep:
Openbare apothekers.

Aanmelden:
Aanmelden kan vanaf januari dit aanmeldformulier.

Accreditatie:
Openbaar apothekers: Voor deze scholing zijn 6,5 PE/StiPCO-accreditatie-punten en toevoeging aan de nascholingsagenda StiPCO toegekend (ID 305011).

Kosten:
De kosten* voor de cursusdag bedragen € 350,- excl. BTW per deelnemer. Bij deelname aan twee of meer cursusdagen van de SFOL-Medicatiebeoordeling-vervolgcyclus kost deze cursusdag €272,50 excl. BTW per deelnemer.

* Indien u de dienst Pluriplus (onderdeel van Pluripharm) afneemt via uw apotheek, ontvangt u 15% korting bij aanmelding via het extranet van Pluripharm.