Farmacogenetica: implicaties bij polyfarmacie

31 oktober 2019 - Vianen

Tijdens deze cursusdag leert men hoe genetische variatie kan leiden tot zeer uiteenlopende afbraak van geneesmiddelen in het lichaam, alsmede het effect dat dit kan hebben op de werking, het optreden van bijwerkingen en toepassing van de medicijnen die hier bij betrokken zijn.

Als inleiding passeert DNA, RNA en de vertaling naar eiwitten nogmaals de revue, met in het verlengde daarvan de mutaties die kunnen optreden. Er wordt besproken welke mutaties al bekend zijn, hoe vaak deze voorkomen bij verschillende bevolkingsgroepen en de invloed die dit heeft op farmacotherapie.

Men leert een praktisch werkwijze waarbij men leert om deze kennis te implementeren in de apotheek in samenwerking met de FTO groep en andere artsen (psychiaters) waar men mee samenwerkt.

De vraag hoe men een patiënt herkent waar mogelijk farmacogenetische problematiek speelt leert herkennen en wanneer het zinvol is om een genetisch profiel te laten maken.

Vervolgens worden de meestvoorkomende medicijnen in de eerste lijn besproken, met daarbij de belangrijkste betrokken afbraakenzymen, signalen waar men op moet letten en een praktische leidraad voor het aanvragen van een farmacogenetisch profiel.

Al deze problematiek speelt nog sterker bij ouderen en polyfarmacie. Zij zijn meestal verhoogd gevoelig voor veel medicatie en kunnen ook vaak vertellen met welke medicatie men in het verleden onverwachte reacties op heeft gehad. Indien men wijzigingen gaat aanbrengen bij deze patiënten is kennis van afwijkende geneesmiddelafbraak of atypisch receptoren/enzymen van belang.

Docent:
Dhr. Lourens Bloem, apotheker/docent Universiteit Utrecht, onderzoek/promotie aan afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie UU. In opleiding tot klinisch epidemioloog aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (MSc Epidemiologie). Werkzaam bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Docent cursussen voor PAOFarmacie en aan de opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ Centraal.

Doelgroep:
Openbare apothekers.

Aanmelden:
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Accreditatie:
Openbaar apothekers: Voor deze scholing zijn 6,5 PE/StiPCO-accreditatie-punten en toevoeging aan de nascholingsagenda StiPCO aangevraagd (ID 358055).

Kosten:
De kosten voor de cursusdag bedragen € 350,- excl. BTW per deelnemer. Bij deelname aan twee of meer cursusdagen van de SFOL-Medicatiebeoordeling-vervolgcyclus kost deze cursusdag €272,50 excl. BTW per deelnemer.