Geriatrie en de medicatiebeoordeling

3 oktober 2019 - Houten

Deze cursusdag behandelt het onderwerp geriatrie. Behandeling van de NHG richtlijnen Delier, Urineweginfecties, en Duizeligheid. Daarnaast ook de Multidisciplinaire Richtlijn Mondzorg van Verenso. Deze richtlijnen hebben vooral betrekking op ouderen; de belangrijkste doelgroep van de medicatiereview en de grootste gebruikers van medicatie in de apotheek.

Alle medicatie wordt doorgenomen, de bijbehorende bijwerkingen, alsook de mogelijke klachten en behandelrichtlijnen. Hierbij wordt met name ook gekeken naar deze behandelingen in het kader van de levensverwachting en de noodzaak om preventief te handelen. Als derde worden huidaandoeningen bij ouderen besproken, inclusief achtergronden en toepassing van medicatie daarbij.

Later in de middag volgt uitgebreide casuïstiek en ervaring opdoen met het toepassen van de besproken stof. Bij het steeds ouder worden van de apotheekpopulatie zijn deze onderwerpen belangrijk om goed te beheersen. De apotheker kan zijn toegevoegde waarde als zorgverlener in deze groep dan waarmaken.

Docent:
Dr. Jan Riezebos, praktiserend specialist openbaar apotheker. Naast zijn werkzaamheden in de openbare apotheek is hij (ook sinds 1994) als docent verbonden aan de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Tevens verzorgt hij (farmacotherapie)onderwijs binnen de KNMP-vervolgopleiding tot specialist openbaar apotheker en is hij docent voor enkele cursussen van het nascholingsinstituut PAOFarmacie.

Doelgroep:
Openbare apothekers.

Aanmelden:
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Accreditatie:
Openbaar apothekers: Voor deze scholing zijn 6,5 PE/StiPCO-accreditatie-punten en toevoeging aan de nascholingsagenda StiPCO aangevraagd (ID 358055).

Kosten:
De kosten voor de cursusdag bedragen € 350,- excl. BTW per deelnemer. Bij deelname aan twee of meer cursusdagen van de SFOL-Medicatiebeoordeling-vervolgcyclus kost deze cursusdag €272,50 excl. BTW per deelnemer.