Intervisie 2024 (Venlo en Eindhoven)

Intervisie biedt apothekers de mogelijkheid in hun doorlopende professionaliseringsslag punten te halen voor toetsing, verplicht voor de herregistratie. In een intervisiegroep worden casussen uit de praktijk vertrouwelijk besproken volgens een vaststaand stappenplan, onder begeleiding van een intervisiecoach. Als uitgangspunt dient dat het persoonlijk handelen binnen het beroep van openbaar apotheker centraal staat tijdens de intervisie. Op gestructureerde wijze vindt, met behulp van explorerende vragen, zowel persoonlijke reflectie als collegiale feedback plaats.

Bijeenkomsten
Stichting Farmaceutisch Onderwijs Limburg biedt een cyclus van 4 bijeenkomsten aan, van elk 3 uur. De groep bestaat uit minimaal 5-6 tot maximaal 8 personen en zal elke bijeenkomst uit de zelfde personen bestaan. Cursisten dragen zelf de onderwerpen aan. Een ervaren intervisiecoach begeleidt de sessies.

Data en cursuslocaties zijn afhankelijk van de groepssamenstelling en worden zoveel mogelijk in onderling overleg door SFOL, de intervisiecoach en mede door de cursisten bepaald. U kunt het onderstaande aanmeldformulier gebruiken als vooraanmelding of notificatie van belangstelling (maak er melding van in de vrije ruimte).

 

Strijp-Z Eindhoven: Intervisiegroep 1: Intervisiegroep 2: Intervisiegroep 3:
Bijeenkomst 1: 21 februari 2019, 09.30u – 12.30u Datum/tijd nog niet bekend Datum/tijd nog niet bekend
Bijeenkomst 2: 8 mei 2019, 09.30u – 12.30u Datum/tijd nog niet bekend Datum/tijd nog niet bekend
Bijeenkomst 3: 4 juni 2019, 09.30u – 12.30u Datum/tijd nog niet bekend Datum/tijd nog niet bekend
Bijeenkomst 4: 25 september 2019, 09.30u – 12.30u Datum/tijn nog niet bekend Datum/tijd nog niet bekend
Bijeenkomst 5: 21 november 2019, 09.30u – 12.30u Datum/tijd nog niet bekend Datum/tijd nog niet bekend

Intervisiecoach (Venlo): Jacqueline Cremers, huisarts/opleider en Coaching&Supervisie (Coaches in Medici).

Aanmelden
De kosten bedragen € 200,- (exclusief BTW) per persoon en per sessie. U kunt zich echter alleen aanmelden voor een gehele intervisiemodule 2024, dus voor 4 sessies.

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Leerdoelen
Inzicht krijgen in het eigen professionele handelen.

Competenties
60% Professionaliteit
20% Communicatie
20% Samenwerking

Doelgroep
Openbaar apothekers

Accreditatie
Het volgen van de volledige module levert u 10 punten op het gebied van toetsing op: genoeg voor invulling van de één van de huidige eisen van herregistratie specialist openbaar apotheker.