Medicatiebeoordeling bij de ouder wordende hiv-patiënt met multimorbiditeit

16 april 2020 | Vianen

!! Vanwege de Corona-crisis wordt deze cursus verplaatst naar najaar 2020. De ingeschreven cursisten worden t.z.t. per e-mail op de hoogte gehouden van een nieuwe datum. 

NIEUWS: Deze cursusdag is gewaardeerd met een ruime 8 door de deelnemers! De inhoud van de cursusdag is door de deelnemers -allen openbare apothekers- na afloop ook veel minder ‘ver van mijn bed-show’ bevonden dan in eerste instantie voor aanvang gedacht! Een ‘eye opener’!
Dus wat let je? Zien we je op 16 april 2020 in Vianen?

 

Tijdens deze cursus leert men welke belangrijke rol de eerstelijnszorg kan spelen in de voorheen ‘specialistische’ behandeling van de ouder wordende hiv patiënt.
Als inleiding worden de ontwikkelingen en huidige stand van zaken rondom combinatie antiretrovirale therapie (cART) doorgenomen, waarbij wordt ingegaan op de korte en lange termijn bijwerkingen van de therapie. Er wordt besproken welke co-morbiditeiten hiv-patiënten ontwikkelen. Voor deze comorbiditeiten wordt co-medicatie voorgeschreven. Men leert een praktisch werkwijze om interacties van co-medicatie met hiv-medicatie op adequate wijze af te handelen, waarbij tevens kennis rondom farmacokinetiek- en dynamiek van hiv-medicatie wordt vergroot.
Vervolgens wordt ingegaan op de psychosociale aspecten van mensen die leven met hiv. Een belangrijke ontwikkeling in hiv-preventie is het beschikbaar komen van pre-expositie profylaxe (PrEP). Tijdens de cursus zal vanuit de wetenschappelijke inhoud de effectiviteit/veiligheidsbalans van PrEP worden opgemaakt. In een groepsdiscussie wordt de mening van cursisten gevraagd rondom het beschikbaar komen van PrEP en de maatschappelijke rol van de apotheker hierin.
De opgedane kennis wordt vervolgens toegepast op casuïstiek, waarbij cursisten een medicatiereview uitvoeren bij een hiv-patiënt met multimorbiditeit.

Docent:
Dhr. drs. Bastiaan Sallevelt, apotheker, ziekenhuisapotheker i.o. (UMC Utrecht) met promotie-onderzoek naar het effect van medicatiereviews op ziekenhuisgerelateerde opnamen. Voorheen Mediq Apotheken als programmamanager hiv-zorg. Voorheen heeft hij onderzoek gedaan naar verbeteringen in de eerstelijns apotheekzorg voor hiv-patiënten en heeft hij zijn bevindingen op diverse manieren mogen delen (posterpresentatie Netherlands conference on HIV pathogenesis, epidemiology, prevention and treatment (NCHIV), presentatie KNMP congres, nascholingen apothekers Amsterdam, publicatie Pharmaceutisch Weekblad, publicatie hiv patiëntenblad ‘Hello Gorgeous’). Tevens heeft hij in 2016 zes weken een project uitgevoerd ter bevordering van medicatiebewaking rondom hiv-medicatie in het Diakonessenhuis te Suriname.

Datum & tijd:
Verplaatst naar najaar 2020. Ingeschreven cursisten worden t.z.t. per e-mail op de hoogte gehouden van de nieuwe datum.  | 9.00-17.00u | Hotel Van der Valk, Vianen

Doelgroep:
Openbare apothekers.

Aanmelden:
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Accreditatie:
Openbaar apothekers: Voor deze scholing zijn 6,5 PE/StiPCO-accreditatie-punten en toevoeging aan de nascholingsagenda StiPCO toegekend (ID 358055).

Kosten:
De kosten voor de cursusdag bedragen € 350,- excl. BTW per deelnemer. Bij deelname aan twee of meer cursusdagen van de SFOL-Medicatiebeoordeling-vervolgcyclus kost deze cursusdag €272,50 excl. BTW per deelnemer.