Patiëntgerichte communicatie voor apotheekteams 2022

Scholing voor apotheekteams

In deze cursus train je jezelf in patiëntgericht communiceren volgens het in de zorg veel gebruikte en succesvolle internationale Calgary-Cambridge-model. Wil jij hieraan deelnemen als apothekersassistent?  Schrijf je dan nu in! De cursus is gratis (gedekt door StiPCO-subsidie) onder de voorwaarde dat er minimaal 3 assistenten per apotheek deelnemen.

InhoudLogo Sana keurmerk

In deze nascholing leer je op een patiëntgerichte manier een gesprek met de patiënt te voeren (bv. 1e uitgiftegesprek of farmacotherapeutisch consult), zodat je rekening houdend met de context van de patiënt de beste zorg kunt leveren. Door diverse studies is aangetoond dat patiëntgericht communiceren een positief effect heeft op gezondheidsuitkomsten én therapietrouw.

Aanmelden:
U kunt zich als apothekersassistent aanmelden via het aanmeldfomulier op onze website.
Wees er snel bij, er geldt een maximum van 10 deelnemers per blok.

Algemene informatie
Docent: Mevr. drs. M. Brouwers, huisarts/docent Geneeskunde en NHG-supervisor/coach

Cursusduur:
De cursus omvat 2 bijeenkomsten van 4 uur (17.30u – 21.30u) en tussentijds 2 uur huiswerk/opdracht.

Accreditatie:
Aan de gehele scholing (ID nummer: 362106) zijn 10 SANA-punten (SANA-keurmerk: 19.1283) toegekend. Apothekers-StiPCO: 7 StiPCO-punten.

Competenties:
– Vakinhoudelijk 60%;
– Communicatie 20%;
– Samenwerking 20%.

Locatie: Jagershorst Leende (Eindhoven)

Kosten:

Gratis onder voorwaarden.
De reguliere kostprijs is €275,- exclusief BTW per deelnemer. Bij maximaal 2 groepen van maximaal 10 deelnemers dekt StiPCO de kosten en is de deelname voor alle apothekersassistenten dus gratis en ontvangen de deelnemers geen factuur!

Let op:
De cursus Patiëntgerichte Communiceren is een teamcursus.

Doelgroep:

Functiegroep 6 en 7