Vervolgcyclus Intervisie 2022

Intervisie biedt apothekers de mogelijkheid in hun doorlopende professionaliseringsslag punten te halen voor toetsing, verplicht voor de herregistratie. In een intervisiegroep worden casussen uit de praktijk vertrouwelijk besproken volgens een vaststaand stappenplan, onder begeleiding van een intervisiecoach. Als uitgangspunt dient dat het persoonlijk handelen binnen het beroep van openbaar apotheker centraal staat tijdens de intervisie. Op gestructureerde wijze vindt, met behulp van explorerende vragen, zowel persoonlijke reflectie als collegiale feedback plaats.

Bijeenkomsten
Stichting Farmaceutisch Onderwijs Limburg biedt een vervolgcyclus van 4 bijeenkomsten aan, van elk 3 uur. Cursisten dragen zelf de onderwerpen aan. Een ervaren intervisiecoach begeleidt twee van de vier sessies volgens programma. Twee sessies worden zelfstandig uitgevoerd.

Data en cursuslocaties zijn afhankelijk van de groepssamenstelling en worden zoveel mogelijk in onderling overleg door SFOL, de intervisiecoach en mede door de cursisten bepaald.

De intervisiegroepen van 2022 zijn helaas volzet. Gelieve een bericht te sturen naar administratie@sfol.info indien u belangstelling heeft voor intervisie in het kalenderjaar 2023

Intervisiecoach: Jacqueline Cremers, NHG-coach/-supervisor (lid Coaches voor Medici), voormalig huisarts.

Aanmelden
De kosten bedragen € 130,- (exclusief BTW) per persoon en per sessie. U kunt zich echter alleen aanmelden voor een gehele vervolgcyclus SFOL-intervisie 2023, dus voor 4 sessies.

Leerdoelen
Inzicht krijgen in het eigen professionele handelen.

Competenties
60% Professionaliteit
20% Communicatie
20% Samenwerking

Doelgroep
Openbaar apothekers

Accreditatie
2 uur accreditatie en StiPCO per sessie. Het volgen van de volledige module levert u 8 punten op het gebied van toetsing op: één vervolgcyclus is dan niet genoeg voor invulling van de één van de huidige eisen van herregistratie specialist openbaar apotheker.