Ziekenhuisverplaatste farmaceutische zorg

20 april 2020 Houten

Patiënten die onder behandeling zijn bij een specialist ontvangen farmaceutische zorg deels binnen en deels buiten het ziekenhuis. De financieringsstructuur bepaalt hierbij of de farmaceutische zorg intramuraal of extramuraal wordt geleverd. Aan de apothekers in de eerste en tweede lijn de schone taak om samen de farmaceutische zorg aan de patiënt volledig in te vullen. In deze cursus wordt stilgestaan bij aan aantal specialistische farmaceutische behandelingen die voornamelijk in de thuissituatie plaatsvinden. Aan de hand van het NVZA-zorgpad bespreken we de specialistische farmaceutische patiëntenzorg aan oncologische patiënten en patiënten die intraveneuze medicatie thuis krijgen toegediend. Door middel van casuïstiek en discussie verkennen we de afbakening tussen de farmaceutische zorg door de apotheker van het ziekenhuis en openbaar apotheker en ontdekken we waar we elkaar kunnen aanvullen.

Docenten:
Mw. Loes Ariaans-Silkens, poliklinisch apotheker VieCuri Medisch Centrum met aandachtsgebieden:
• Medicatieoverdracht bij opname en ontslag door de apotheek;
• TransferSteunPunt (TSP).
Dhr. Sander Bouwman, ziekenhuisapotheker VieCuri Medisch Centrum met aandachtsgebieden:
• Klinisch-farmaceutische dienstverlening;
• Therapiegebieden: anesthesie, antistolling, cardiologie, chirurgie, infectieziekten, intensive care, spoedeisende hulp, toxicologie, orthopedie, urologie, psychiatrie;
• Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS);
• Geautomatiseerde geneesmiddelendistributie (GDS);
• Medicatieveiligheid.

Doelgroep:
Openbare apothekers.

Aanmelden:
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Accreditatie:
Openbaar apothekers: Voor deze scholing zijn 6,5 PE/StiPCO-accreditatie-punten en toevoeging aan de nascholingsagenda StiPCO toegekend (ID 358055).

Kosten:
De kosten voor de cursusdag bedragen € 350,- excl. BTW per deelnemer. Bij deelname aan twee of meer cursusdagen van de SFOL-Medicatiebeoordeling-vervolgcyclus kost deze cursusdag €272,50 excl. BTW per deelnemer.